Dom Pomocy Społecznej
w Dobrzeniu Wielkim
prowadzony przez Siostry Franciszkanki

Adres:

ul. Kościelna 11
46-081 Dobrzeń Wielki

Tel. 774695215
Fax. 774695215