Do świadczeń udzielanych w DPS należą:

 • opieka lekarska
 • opieka pielęgniarska
 • rehabilitacja
 • terapia zajęciowa
 • zapewnienie organizacji świąt i uroczystości okazjonalnych,
 • umożliwienie kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańców
 • usługi w zakresie potrzeb bytowych,
 • pielęgnację i pomoc podczas ubierania i jedzenia,
 • usługi opiekuńcze,
 • usługi wspomagające,
 • całodzienne wyżywienie,
 • pranie i prasowanie odzieży, bielizny osobistej, pościeli.

W zakresie rehabilitacji prowadzi się:

 • gimnastykę leczniczą,
 • fizykoterapię,
 • masaż leczniczy,
 • laseroterapię.

Warunki bytowe

Mieszkańcy zajmują pokoje jedno-, dwu- i trzyosobowe, wyposażone w pełny węzeł sanitarny, sygnalizację przywoławczą, telefony.
Dom wolny jest od barier architektonicznych. Do dyspozycji mieszkańców przeznaczone są trzy windy osobowe.
Mieszkańcy mogą również korzystać z rozległego ogrodu, który w ciepłe dni wiosny, lata i jesieni daje możliwość przebywania i wyciszenia się wśród przyrody.

Koszt pobytu stałego:

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (dot. miejsc statutowych) jest ustalona na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 poz.163 z późn. zm.).

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących  pobytów w trybie pełnej odpłatności prosimy o kontakt.

Wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim w walce z epidemią COVID-19 w kwocie 121 800, 00 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset 00/100) w ramach projektu pn. „Wspieramy DPS” zostało współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.